De digitale schoolborden veroveren het onderwijs in een snel tempo. Schoolbesturen investeren veel in de aanschaf van deze moderne borden. Zo’n investering vraagt natuurlijk om een goede implementatie; de belangrijkste fase komt na de aanschaf. Wat kan ik er nu precies mee? Wat kan ik met een digitaal schoolbord wat ik met een krijtje niet kan? Uit onderzoeken is gebleken dat de eerste scholing aan docenten moet bestaan uit het geven van concrete en didactische toepassingen van het gebruik van een digibord in de les. Deze intentionele vaardigheden stellen docenten namelijk in staat om in hun lessen goede beslissingen te nemen over het inzetten van een digitaal schoolbord waardoor er meer onderwijswinst behaald kan worden. Naast deze intentionele scholing zal de docent uiteraard instrumentele informatie, zoals een knoppencursus, moeten krijgen.

Hieronder treft u een aantal mogelijke trainingen/workshops aan. Het is altijd mogelijk om de inhoud van een presentatie/training/workshop in onderling overleg samen te stellen.

1. Inspiratiepresentatie:  “Digiborden. Leuk, maar wat kan ik er nu ècht mee?”
Tijdens deze presentatie komt heel duidelijk, door middel van vooral praktische lesvoorbeelden, de gebruiksmogelijkheden en de didactische meerwaarde van een digibord naar voren. Door middel van het gebruik van diverse toepassingen zoals het gebruik van  applets, animaties, videofilm, internet en software zal ook heel duidelijk de dynamische kracht en de visuele ondersteuning van het digibord getoond worden.

2. Basistraining Smartboard: 
Een kennismaking met de mogelijkheden van het Smartboard. Door middel van een eenvoudige uitleg van de SmartNotebooksoftware en aan de hand van praktische opdrachten worden de technische vaardigheden (knoppencursus) aangeleerd.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen: Menu's en toolbars, de digitale inktlaag (Smart Ink) toepassingen gebruiken, werken met objecten en koppelingen, presentatietools gebruiken, lessen bewaren en delen en eenvoudige interactieve oefeningen creëren.

3. Gevorderdentraining Smartboard:
Deze training is bedoeld voor docenten die al ervaring met het digibord hebben. Tijdens deze training wordt meer aandacht gegeven aan de interactieve functies van het Smartboard en leert u  vaardigheden om interactief lesmateriaal te ontwerpen. U leert hoe u uw lessen kunt verlevendigen, uw lessen nog interessanter kunt maken en hoe u uw leerlingen nog beter bij de les kunt betrekken.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen: content van de Galerie gebruiken, de LessonActivityToolkit gebruiken, integreren van verschillende media in SmartNotebook, de Smart Recorder en de Smart Video Player gebruiken, bronnen vinden op het internet en kunnen gebruiken en interactieve lessen ontwikkelen.

4.  Train de trainer:
Een training voor docenten die opgeleid worden om andere docenten  te trainen in het leren omgaan met het Smartboard. Tijdens deze training worden veel tips uit de dagelijkse praktijk gegeven en worden veel activiteiten hands-on geoefend.

Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Hub Kusters 2014